top of page
getting-header.jpg
Úvodná stránka / Spolupráca
Spolupráca
pexels-photo-7088480.jpeg
1. Prvý kontakt - prvý kontakt odporúčame urobiť čo najskôr, aby bolo možné vytvoriť pre váš    termín pôrodu predbežnú rezerváciu.
2. Úvodné stretnutie - Dohodnite si úvodné stretnutie, na ktorom sa lepšie spoznáte s dulou, vyjasníte si spolu vaše očakávania a tiež možnosti a kompetencie duly.
3. Kontrakt - Podpisom dohody a uhradením poplatku (zálohy za pôrod) máte potvrdenú rezerváciu a účasť duly pri vašom pôrode. Kontrakt bude obsahovať všetky podrobnosti týkajúce sa vašej vzájomnej spolupráce, vrátane situácie, ak by bolo potrebné dohodnúť zastupujúcu dulu. 
4. Konzultácie - Pred pôrodom sa uskutočnia podľa potreby 1 – 3 konzultácie. Cieľom je prekonzultovanie podrobností týkajúcich sa vášho pôrodu podľa pripraveného "pôrodného plánu", prípadne pomoc pri jeho zostavení, výber a nácvik úľavových techník k pôrodu a doplnenie ďalších informácií týkajúcich sa pôrodu. 
5. Telefonické poradenstvo - Okrem osobných konzultácií vám môžeme poskytnúť v prípade potreby aj telefonické poradenstvo týkajúce sa tehotenstva, pôrodu, dojčenia a šestonedelia v rozsahu kompetencií duly.
6. Pohotovosť - dula si pre vás rezervuje obdobie minimálne týždeň pred a týždeň po vypočítanom termíne pôrodu, kedy bude odmietať služby iným klientkam; súčasne vám bude v rámci pohotovosti k dispozícii na mobilnom telefóne 24 hodín denne týždeň pred termínom pôrodu až do pôrodu.
7. Doprevádzanie pri pôrode - počas celého pôrodu poskytuje dula nepretržitú starostlivosť v zmysle emocionálnej, psychickej a fyzickej podpory v rozsahu kompetencií duly: dula vás počas pôrodu podporuje v tom, pre čo ste sa sama rozhodli a ak to váš zdravotný stav a stav dieťatka dovoľuje, dbá o to, aby boli vaše priania uskutočnené
8. Popôrodná návšteva – popôrodná návšteva duly býva veľmi zmysluplná. Podľa vášho želania vás navštívi ešte na oddelení šestonedelia alebo až po prepustení z pôrodnice domov. Môžete si spolu prerozprávať váš pôrodný zážitok a môže vám doplniť tie časti pôrodu, na ktoré si z rôznych príčin celkom nepamätáte. Takýto rozhovor pomôže obom partnerom celý pôrodný zážitok lepšie spracovať a pochopiť a vaše sebavedomie sa môže posilniť.
pexels-photo-7088487.jpeg

Telefón

+421 907 818 191

Email 

Sledujte

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page